کرونا

  • تازه‌ترین‌های کرونایی

    در این روزهای پرتنش کرونایی بعد از پشت سر گذاشتن روزهای پردردسر و زجرآور قرنطینه و در این بازار کشتار همگانی ویروس مهلک کرونا، شاید شنیدن چند خبر امیدبخش در این زمینه بتواند، مرهمی بر زخم خانواده داغداران و قوت قلبی برای بازماندگان باشد، در این مقاله سعی کرده‌ایم تازه‌ترین خبرهای کرونایی را به اشتراک بگذاریم پس با ما همراه باشید